Barakah Kubur Ma’ruuf Al-Karkhiy | Ilmu Islam

Sabtu, 14 Februari 2015

Barakah Kubur Ma’ruuf Al-Karkhiy

Apa barakah tersebut ?. Al-Khathiib Al-Baghdaadiy rahimahullah membawakan riwayat sebagai berikut:
أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن أَحْمَد الحيري، قَالَ: أَخبرنا مُحَمَّد بْن الحسين السلمي، قَالَ: سمعت أبا الْحَسَن بْن مقسم، يقول: سمعت أبا عَلِيّ الصفار، يقول: سمعت إِبْرَاهِيم الحربي، يقول: قبر معروف الترياق المجرب
Telah mengkhabarkan kepada kami Ismaa’iil bin Ahmad Al-Hairiy, ia berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Husain As-Sulamiy, ia berkata : Aku mendengar Abul-Hasan bin Miqsam berkata : Aku mendengar Abu ‘Aliy Ash-Shaffaar berkata : Aku mendengar Ibraahiim Al-Harbiy berkata : “Kubur Ma’ruuf (Al-Karkhiy) adalah obat penawar racun yang mujarrab” [Taariikh Baghdaad, 1/445].
Dibawakan juga oleh Adz-Dzahabiy dalam Taariikh Al-Islaam 13/404 dan Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 9/343
Ibraahiim Al-Harbiy[1]lahir tahun 198 H dan wafat tahun 285 H. Ia seorang ulama besar hadits yang sangat mumpuni, penulis kitab terkenal Ghariibul-Hadiits.
Adapun Ma’ruuf Al-Karkhiy, Abu Mahfuudh; termasuk ahli ibadah dan qurraa’ penduduk ‘Iraaq, mempunyai beberapa karamah, dan dikenal makbul doanya [Ats-Tsiqaat9/206, Bahrud-Damm 1/153, dan Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 9/339-].
Namun,.... apakah riwayatnya shahih?. Jawabannya : Tidak shahih alias lemah.
Letak kelemahan riwayat tersebut ada pada:
1.     Muhammad bin Al-Husain As-Sulamiy, Abu ‘Abdirrahmaan (330 H – 410 H). Ia adalah seorang yang tidak kuat dalam hadits, sebagaimana disimpulkan oleh Adz-Dzahabiy [lihat : Al-Mughniy fidl-Dlu’afaa’ 2/286-287 no. 5437 dan Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 17/247].
2.     Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Miqsam Al-Muqri’ (296 H - 380 H), seorang yang tidak tsiqah dalam periwayatan hadits [lihat : Lisaanul-miizaan, 1/599 no. 745].
Wallaahu a’lam, semoga bahasan singkat ini ada manfaatnya.
[anakmuslimtaat’ – perumahan ciomas permai – 24041436 – 13:57]
[1]      Nama lengkapnya : Ibraahiim bin Ishaaq bin Ibraahiim bin Basyiir bin ‘Abdillah bin Daisam Al-Harbiy, Abu Ishaaq.

Barakah Kubur Ma’ruuf Al-Karkhiy Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

 

Top