Mei 2015 | Ilmu Islam

Rabu, 27 Mei 2015

Wahabi adalah Golongan Musyabbihah dan Mujassimah

Tanya : Saya sering membaca beberapa tulisan berikut perkataan beberapa orang yang mengatakan Wahabi itu adalah golongan musyabihah dan muja...

Senin, 25 Mei 2015

Ushuulus-Sunnah lil-Imaam Ahmad bin Hanbal (11) – As-Sunnah dan Akal

٩ - ليس في السنة قِيَاسٌ 9.      Tidak ada qiyaas dalam As-Sunnah. Penjelasan: Para ulama berbeda perkataan dalam menjelaskan maksud ucapan ...
 

Top