November 2012 | Ilmu Islam

Selasa, 27 November 2012

Penipuan dan Kecurangan Wahabi ? [Kisah Klaim Ta’wil Al-Imaam Ahmad bin Hanbal terhadap QS. Al-Fajr : 22]

Wahabi telah melakukan tipuan ! Wahabi telah melakukan kecurangan ! Mungkin Anda sudah tidak asing dengan suara-suara seperti ini. Suara-sua...

Selasa, 20 November 2012

Benarkah Mereka yang Mengaku Salafi adalah Thaifah Manshurah ?

Sebelum menjawab ini, perlu ditelisik terlebih dahulu, siapakah yang mereka maksud dengan orang ‘yang mengaku Salafiy’ ini, sebab orang meng...
 

Top