Asy-Syaikh ‘Ubaid, Asy-Syaikh ‘Aliy Al-Halabiy, dan Lajnah Daaimah | Ilmu Islam

Sabtu, 25 Mei 2013

Asy-Syaikh ‘Ubaid, Asy-Syaikh ‘Aliy Al-Halabiy, dan Lajnah Daaimah


Rekan-rekan,.... telah berlalu beberapa seri artikel di Blog ini yang membahas tentang masalah tuduhan irjaa’ yang dialamatkan kepada Asy-Syaikh ‘Aliy Al-Halabiy dengan mempergunakan fatwa Lajnah Daaimah.[1]Fatwa itu sudah lama berlalu, namun sekarang dibangkitkan kembali oleh segolongan orang yangpunya misi negatif dalam dakwah dan persatuan kaum muslimin. Ada banyak ulama yang telah mengomentari permasalahan tersebut, semenjak dulu ketika fatwa pertama kali muncul hingga sekarang. Di antara mereka adalah Asy-Syaikh ‘Ubaid Al-Jaabiriy hafidhahullah. Pada kesempatan ini, mari kita simak apa yang pernah dikatakan oleh beliau hafidhahullah dalam permasalahan tersebut.
Pernah ditanyakan kepada Asy-Syaikh ‘Ubaid hafidhahullah :
جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم, شيخنا نريد منكم تعليقًا حول ما...., في حول كلمة استغلها القطبيون عندنا ألا وهي فتوة اللجنة الدائمة - حفظها الله عز وجل - في ردها على الشيخ علي حسن الحلبي حول كتابيه ( التحذير من فتنة التكفير ) و(صيحة نذير ) وهذين الكتابين قد نفع الله بهما في الجزائر خاصة لمن كان يحملون الفكر التكفيري حيث قال هؤلاء القطبيين خاصة في عبارة اللجنة الموقرة الأخيرة نصحت فيها الكاتب الكتابين بطلب العلم الشرعي على العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم ومعلوم أن الشيخ علي حسن قد لازم الشيخ الألباني عليه رحمة الله عليه فترة من الزمن قالوا: ( بهذا تبين أن هناك فرق بين علماء الحجاز وعلماء الأردن أي أن علماء الحجاز على السنة وعلى الخير وعلى المعتقد السلفي الصحيح أما علماء الأردن بمعنى الشيخ الألباني - عليه رحمة الله - فهو على عقيدة الإرجاء سواء على مرجئة الفقهاء أو على عقيدة غلاة المرجئة ) فما قولكم بارك الله فيكم ؟؟؟
Jazaakumullahu khairan wa baarakallaahu fiikum. Syaikh kami, kami ingin komentar Anda  seputar masalah....... yaitu seputar perkataan yang dibawa-bawakan oleh Quthbiyyuun (pengikut paham Sayyid Quthb) di sisi kami, yaitu fatwa Lajnah Daaimah – semoga Allah menjaga mereka – yang membantah kitab Asy-Syaikh ‘Aliy Hasan Al-Halabiy yang berjudul At-Tahdziir min Fitnatit-Takfiir dan Shaihatun Nadziir. Padahal, Allah telah memberikan manfaat melalui dua kitab ini di negeri Al-Jazaair. Khususnya, bagi orang yang membawa pemikiran takfiriy ketika para Quthubiyyuunberkata secara khusus tentang perkataan Lajnah di bagian akhir : ‘aku nasihatkan kepada penulis dua kitab ini agar menuntut ilmu syar’iy kepada ulama yang terpercaya akan keilmuannya dan kebaikan ‘aqidah mereka’. Padahal diketahui bahwa Asy-Syaikh ‘Aliy Hasan telah bermulazamah (menuntut ilmu) kepada Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah dalam jangka waktu lama. Mereka (Quthbiyyuun) berkata : ‘Dengan demikian jelaslah bahwa terdapat perbedaan antara ulama Hijaaz dan ulama ‘Urdun, yaitu : ulama Hijaaz berada di atas sunnah, kebaikan, dan di atas ‘aqidah salaf yang shahih. Adapun ulama Urdun – yaitu Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah – berada di atas ‘aqidah irjaa’, baik di atas ‘aqidah Murji’atul-Fuqahaa’ maupun ‘aqidah ghullatul-Murji’ah. Apa komentar Anda tentang hal ini, baarakallaahu fiikum ?”.
Beliau hafidhahullah menjawab :
أولاً: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هم إخواننا ومشائخنا ونحبهم في ذات الله, ولا نرضى أن يتطاول عليهم مبتدئ أو مخرف فالذي يمسهم يمَسنا.
وثانيًا: هم من البشر وإن كانوا مشائخَنا وإخوانَنا وأحباءَنا في الله لكنهم من البشر الذي يخطأ ويصيب فلا عصمةَ لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثًا: الشيخ علي بن حسن من إخواننا السلفيين المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج - إن شاء الله - وشيخه الألباني إمام - نحسبه كذلك والله حسيبه - إمام في السنة وعقيدته صحيحة ومنهجه سديد بتزكية سماحة الوالد الإمام الأثري عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - وغيرهم من أهل العلم عندنا من المعروفين بالعلم والفضل والإمامة، والشيخ علي رد ردًّا مؤدبًا قويًا دافع فيه عن نفسه فمن أراد أن يحكم للشيخ علي أو عليه أو يحكم للجنة أو عليها فليقارن بين رد اللجنة وملحوظاته ومحتوى الكتابين فإن وجد اللجنة مخطئة على الشيخ علي حكم له ولا يضر اللجنة؛ خطأها من طبيعة البشر وأعتقد أنهم سيرجعون عن خطئهم وإن كانوا الآن لم يردوا على الشيخ علي بشيء, و إن وجد أن اللجنة مصيبة وفي ملحوظاتها على الكتابين حكم على الشيخ علي و إن كان أخانا وحبيبنا ولكن الحق أحب، الحق أحب إلينا من اللجنة ومن الشيخ علي، الكل حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا .
أمر لعله ثالث أم رابع: أن الأصل في التكفير والحكم على من حكم بغير ما أنزل الله قد بينت لكم القول فيه وهو التفصيل فنحن عليه وإن قالت اللجنة بخلاف ذلك فنحن على ما قرره والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - و الألباني- رحمه الله - ومن قبلهما ما قرره أئمة السلف فنحن على هذا التفصيل و الله أعلم.
“Pertama, (para ulama yang ada di dalam) Al-Lajnah Ad-Daaimah lil-Buhuuts wal-Iftaa’,  mereka adalah saudara-saudara kami dan guru-guru kami. Kita mencintai mereka karena Allah, dan kami tidak ridlaa jika ada seorang pemula atau orang yang kacau pikirannya berbuat lancang kepada mereka. Maka, celaan yang menimpa mereka itu menimpa kami juga.
Kedua, mereka (para ulama Lajnah) adalah manusia, meskipun mereka itu termasuk guru-guru kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang kami cintai karena Allah. Akan tetapi mereka itu adalah tetap manusia yang bisa benar dan salah. Tidak ada kema’shuman bagi siapapun selain Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam.
Ketiga, Asy-Syaikh ‘Aliy Hasan termasuk saudara kami dari kalangan salafiyyiin yang telah diketahui kebenaran ‘aqidah dan manhajnya – insya Allah -. Dan syaikhnya, yaitu Al-Albaaniy, adalah imam – kami menganggapnya demikian dan Allah lah yang memperhitungkannya -, imam dalam sunnah. Dan ‘aqidah dan manhajnya di atas kebenaran sebagaimana telah ditazkiyyah oleh Samaahatul-Waalid Al-Imaam Al-Atsariy ‘Abdul-‘Aziiz bin Baaz rahimahullah. Begitu pula (telah ditazkiyyah oleh) Asy-Syaikh Muhammad bin Ibraahiim rahimahullah dan para ulama selain mereka yang diketahui tentang keilmuan, keutamaan, dan keimamannya. Dan Asy-Syaikh ‘Aliy telah membantah dengan bantahan yang penuh adab lagi kuat yang membela dirinya (atas fatwa Lajnah tersebut).[2] Barangsiapa yang ingin menghukumi Asy-Syaikh ‘Aliy atau Lajnah Daaimah, baik yang pro atau yang kontra terhadap keduanya, hendaknya ia membandingkan antara bantahan Lajnah berikut catatan-catatannya dengan kandungan dua kitab tersebut (At-Tahdziir dan Shaihatun Nadziir). Jika ia mendapati Lajnah keliru dalam penghukuman terhadap Asy-Syaikh ‘Aliy, maka hukum berpihak padanya (Asy-Syaikh ‘Aliy), dan itu tidak memudlaratkan Lajnah. Kekeliruan mereka merupakan tabiat manusia. Dan aku berkeyakinan bahwa mereka akan rujuk dari kekeliruan mereka, meskipun hingga sekarang mereka tidak membantah sedikitpun atas (bantahan yang diberikan) Asy-Syaikh ‘Aliy. Dan jika ia mendapati Lajnah dan dalam catatan-catatannya terhadap dua kitab tersebut benar, maka hukum tidak berpihak kepada Asy-Syaikh ‘Aliy. Meskipun ia adalah saudara kami dan orang yang kami cintai, akan tetapi kebenaran lebih kami cintai. Kebenaran lebih kami cintai daripada Al-Lajnah dan Asy-Syaikh ‘Aliy. Mereka semua adalah orang-orang yang kami cintai, akan tetapi kebenaran lebih kami cintai.
Ketiga atau keempat, pokok dari permasalahan takfiir dan berhukum dengan hukum selain yang diturunkan Allah, maka itu telah aku terangkan kepada kalian, yaitu perkara itu ada perinciannya. Kami di atas perincian tersebut, meskipun Lajnah berkata sebaliknya. Dan kami berada di atas pendapat yang telah ditetapkan oleh orang tua kami dan guru kami Samaahatusy-Syaikh ‘Abdul-‘Aziiz bin Baaz rahimahullahdan Al-Albaaniy rahimahullah, serta yang telah ditetapkan para ulama sebelum mereka dari kalangan imam-imam salaf. Dan kami ada pada perincian ini. Wallaahu a’lam” [Kaset berjudul : An-Nashiihatush-Shariihah ilal-Jazaair Al-Jariihah, side B – sumber : sini atau sini].
Di lain kesempatan, Asy-Syaikh ‘Ubaid Al-Jaabiriy hafidhahullah pernah ditanya tentang kitab Asy-Syaikh ‘Aliy yang berjudul At-Ta’rifu wat-Tanbi’ah dan Al-Ajwibatul-Mutalaaimah, maka beliau menjawab :
ألفيت الردين جيدين قويين، وفيهما غاية الأدب والقوة العلمية
“Aku dapati (dalam buku tersebut) dua bantahan yang bagus lagi kuat. Dalam dua buku tersebut dipenuhi adab dan kekuatan ilmiah” [Dari kaset Al-Ajwibatus-Salafiyyah ‘alal-As-ilah As-Suwaidiyyah – sumber : sini].
Jika dulu bantahan Asy-Syaikh ‘Aliy terhadap Lajnah dikatakan kuat, ilmiah, dan penuh adab – apakah sekarang bantahan tersebut di-down grade-kan menjadi bantahan lemah dan tidak berkualitas ? dan akhirnya menggelari : ‘Aliy Al-Halabiy Murji’ ? – sebagaimana anomali sikap yang menimpa sekelompok manusia yang menisbatkan diri pada manhaj salaf.
[anakmuslimtaat’ – perum ciomas permai, ciapus, ciomas, bogor – 15071434/25052013 – 00:27].[2]      Melalui kitab Al-Ajwibatul-Mutalaaimah ‘alaa Fatawaa Al-Lajnah Ad-Daaimah [lihat : sini].
Perkataan Asy-Syaikh ‘Ubaid ini serupa dengan perkataan Asy-Syaikh Dr. Husain Aalusy-Syaikh hafidhahumallah berikut :
والشيخ علي قد ردَّ ردًّا علميّاً [((الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة))] كما عَلَيه سلف هذه الأمَّة.
“Dan Asy-Syaikh ‘Aliy telah membantah dengan bantahan yang ilmiah [Al-Ajwibatul-Mutalaaimah ‘alaa Fatwaa Al-Lajnah Ad-Daaimah] sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh salaf umat ini” [Perkataan ini beliau sampaikan dalam muhadlarah beliau yang berjudul : ‘Alaa Thariiqis-Sunnah].

Asy-Syaikh ‘Ubaid, Asy-Syaikh ‘Aliy Al-Halabiy, dan Lajnah Daaimah Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

 

Top